Plan de Campagne

Waar bevindt jouw doelgroep zich online? Wat zijn hun interesses? En, wat zijn de trends en ontwikkelingen binnen jouw markt? We helpen je met het opstellen en uitvoeren van je online marketing strategie en gaan samen aan de slag met een plan van aanpak. In een aantal stappen werken we naar het beste resultaat.

Kennismakingsgesprek

In een eerste kennismakingsgesprek bespreken we jullie huidige online aanwezigheid. Van welke kanalen maken jullie gebruik en waar liggen mogelijk al kansen? Waar staan jullie nu en waar willen jullie naartoe? Maar, bovenal vinden wij het belangrijk dat er onderling een “click” is!

1
Verzamelen & analyse data

Om inzicht te krijgen worden huidige kanalen en relevante data-bronnen geanalyseerd. De resultaten die in het verleden zijn behaald gooien we niet zomaar overboord. Tijdens de analyse wordt er gekeken naar wat er beter kan, waar kansen liggen en wat een goed startpunt is.

2
Doelgroep segmentatie & prognose

Voor wie doen we het allemaal? We maken op basis jullie plannen, uitdagingen en de analyses een doelgroep segmentatie op. Daarnaast maken we een online prognose van de grote van de potentiële doelgroep(en) op geografisch gebied.

3
Meetbare doelstellingen & planning

Aan de hand van de analyses, prognose en presentatie worden er gezamelijk meetbare en haalbare doelstellingen opgemaakt. Daarnaast maken we een planning met actie’s die genomen moeten worden om het beoogde resultaat te behalen, welke tijdslijn hieraan vast zit en welke kanalen ingezet kunnen worden.

4
Uitkomst analyse & strategie presentatie

De strategie oftewel het aanvalsplan (!), de doelstellingen, KPI’s, het tijdspad en de daaraan gekoppelde acties worden op locatie gepresenteerd en besproken. Hierbij staat centraal hoe online marketing bij gaat dragen aan de groei van jouw merk of bedrijf.

5
Voorstel doorontwikkeling

We gaan aan de slag met een voorstel om de strategie uit te rollen. We maken afspraken over wie wat gaat doen en wat de investering is om tot het beste resultaat te komen.

6
Aan de slag: op weg naar online resultaat!

We gaan aan de slag met het uitrollen van de strategie, we gaan campagnes opstarten, resultaten meetbaar maken en bovenal zorgen voor meer verkopen, aanvragen en leads.

7

Wist je dat we voor al onze klanten een persoonlijk live dashboard opmaken? Een dashboard waarop makkelijk af te lezen is hoe jouw online kanalen en campagnes presteren en hoe dit bijdraagt aan jouw groei.