Trots op wat we maken

VenloVerwelkomt

In 2020 werd Bureau Magneet door Venlo Partners gevraagd om te adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van het imago van de stad via online kanalen. Een belangrijke pijler hierin was om kanalen en campagnes beter meetbaar te maken ten behoeve van de voortgang, maar ook om gerichtere besluiten te kunnen nemen rondom marketing en communicatie activiteiten.

Klantvraag

Hoe zorgen we ervoor dat het platform venloverwelkomt.nl goed gevonden wordt en blijft in zoekmachines en wat is een optimale inzet van middelen tijdens citymarketing campagnes? De randvoorwaarden zijn hierbij helder: een data gedreven strategie waarbij de uitwerking fundamenteel en duurzaam moet zijn. Daarnaast is er een duidelijke behoefte op het gebied van doorlopend advies, analyse en kennisdeling richting het team van Venlo Partners.

Strategie

Verzamelen & analyse data
Om inzicht te krijgen werden huidige kanalen en relevante data-bronnen geanalyseerd. Daarnaast gingen we aan de slag met een uitgebreid zoekwoordenonderzoek. De zoekwoorden werden vervolgens gecategoriseerd in bepaalde onderwerpen en gebruikt als input voor de content en SEO-aanpak.

Doelgroep segmentatie & prognose

Op basis van de data, documentatie en de propositie werd er een doelgroep segmentatie opgemaakt. Daarnaast een prognose van de grote van de potentiële doelgroep(en) op geografisch gebied. De focus lag hierbij op zoekvolumes in Google.

Meetbare doelstellingen (KPI’s) & planning
Aan de hand van de analyses en prognoses werden er meetbare doelstellingen opgemaakt. Daarnaast een planning met actie’s die genomen moeten worden om het beoogde resultaat te behalen, inclusief een tijdslijn en inzet van kanalen. De KPI's worden vervolgens in een performance dashboard gemeten en fungeren als input voor de maandelijkse voortgang.

Resultaat

Om bezoekers naar de stad te trekken zijn we aan de slag gegaan met zoekmachineoptimalisatie en werden er in samenwerking met Venlo Partners grote en kleine campagnes opgezet. De basis voor keuzes is gemaakt aan de hand van de opgestelde strategie en op basis van maandelijkse inzichten. Zo zijn er bijvoorbeeld city marketing campagnes gericht op Nederlandse en Duitse toeristen waarbij er een duidelijke focus lag op het ontdekken van de stad Venlo.

Er werden daarnaast ook campagnes gericht op de inwoners van de stad. Denk hierbij aan campagnes rondom een activiteit, evenement of ter promotie van een bijzondere gebeurtenis. Met meer dan 15 gevoerde campagnes is het aanbod divers, waarbij de doelgroep altijd centraal stond voor de uitwerking. Na elke campagne worden er learnings gedefinieerd die in volgende campagnes worden meegenomen.

Groei in organisch website verkeer
Website bezoekers via Social advertenties
impactvolle City Marketing campagnes
Relevante personen bereikt via Social advertenties